Slovensky - World - Directory

Back (10 to 20) of 100 Next
Slovenská kresťanská hudba
Informácie o akciach a koncertoch, skupinách, vydavateľstvách nahrávkach
http://www.sk-music.sk
 
BJB LuÄ?enec
Zbor Bratskej jednoty baptistov
http://baptisti-lc.host.sk
 
Evanjelická cirkev metodistická
Prehľad farností a Ä?lenstva, akcie a písma
http://www.slovaknet.sk/cirkev-metodisticka/
 
Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku
Konferencia biskupov Slovenska, cirkevné dokumenty a vyhlásenia, novinky a stanoviská
http://www.rcc.sk
 
Liturgia hodín
Liturgia hodín je denná modlitba katolíkov latinského obradu - kňazov, rehoľníkov i laikov
http://www.breviar.sk
 
Miništranti
Stránka slovenských miništrantov obsahuje plánované akcie, liturgiu a galériu fotiek
http://www.ministranti.sk
 
ObÄ?ianske združenie SAMARITÃ?N
SpoloÄ?enstvo laikov na pomoc telesne postihnutým
http://www.samaritani.sk
 
Katolícke biblické dielo
KBD je inštitúciou, ktorá sa usiluje o šírenie lásky k Svätému písmu a snaží sa pomáhať pochopiť jeho text podľa najnovších vedeckých postupov
http://www.kbd.sk
 
Stránky Rehole sv. Augustína na Slovensku OSA
Stránky Augustiniánskej komunity na Slovensku
http://xoomer.virgilio.it/augustiniani/
 
FarnosÅ¥ RaÄ?a
Stránky bratislavskej rím
http://www.fararaca.sk
 
Back (10 to 20) of 100 Next

 

Copyright © 2007 - 2020 Bizzfind. All Rights Reserved.