Kurdî - World - Directory

(0 to 10) of 100 Next
Dengê Kurd
Malpera Dengê Kurd ji we re pirtûkên soranî û kurmancî amade dike
http://www.dengekurd.com/
 
Huseyîn Kartal Pirtûk
Nivîskarê kurd Huseyîn Kartalî ji bo xwendevanên xwe pirtûkên xwe bi formata htmlê li tora înternetê diweşîne
http://www.nujin.de/html/kartal/pirtuk/index_pirtuk.html
 
Kerkûk Kurdistan e
Pirtûk û belgeyên kurdî ji malpera Kerkuk Kurdistan e ku hûn van dakişînin komputera xwe û wana bixwîn
http://www.kerkuk-kurdistan.com/belge.asp?ser=1&cep=5
 
Kovara Kurmancî
30 hejmarên Kovara Kurmancî bi formata pdf
http://www.institutkurde.org/publica/kurmanc/bisthej.htm
 
Dilpak-Xwendin Ronahî ye
Hûn dikanin van pirtûkan bikişînin ser kompûterê xwe û ji bo karê xwe yê dibistanî bi kar bînin
http://www.dilpak.de/download/download_k.html
 
Evro
Rojnameya Evro ku li Başurê Kurdistanê weşana xwe bi zimanê kurdî bi tîpên erebî dike bi formata pdfê bixwînin
http://www.evro.nu
 
eKurdNet
Pirtûkên kurdî-soranî ji bo hemû kurdan
http://www.ekurd.net/mismas/booksfull/index.html
 
zKurd - Ferhengê Teknîk
Ferhenga îngilîzî-kurdî ya zanist û teknîk
http://www.zkurd.org/proje/ferhengdev.pl
 
E-pirtûk
Ji malpera Efrîn
http://www.efrin.net/kurdi/e-pirtuk/index.htm
 
Mehname
E-pirtûkên ku bi kovara elektronîkî Mehname yê bûne diyarî
http://www.geocities.com/malperanudem/pirtuk/
 
(0 to 10) of 100 Next

 

Copyright © 2007 - 2020 Bizzfind. All Rights Reserved.