Frysk - World - Directory

(0 to 10) of 10
FNP Smellingerlân
Ofdieling fan it Frysk Nasjonale Party mei it program, de aktualiteiten, de minsken en it bestjoer
http://www.fnp-smellingerlan.nl/
 
Genealogy yn Fryslân
In oersjoch fan adressen foar de genealooch die siket om syn Fryske woartels
http://members1.chello.nl/~a.stienstra/frgen/
 
Provinsje Fryslân
Twatalige webside fan it provinsjaal bestjoer fan Fryslân
http://www.fryslan.nl
 
De Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân
Informaasje en neis fan de PBF
http://www.pbf.nl/
 
Fryske Akademy
It wittenskiplik sintrum foar ûndersyk en ûnderwiis oangeande Fryslân en syn befolking, syn taal en kultuer
http://www.fa.knaw.nl/
 
FNP Ljouwert
De Frysk nasjonale partij yn de gemeente Ljouwert
http://www.fnp-ljouwert.nl
 
Frysk.com
Wolle as Fryske taal - en kultuermienskip in folweardich plak krije yn dizze wrâld wide kommunikaasje
http://www.lineone.nl/frysk_com/
 
DRF - Digitale Regio Fryslan
De thússide fan Friezen om thûzens en útens
http://www.drf.nl/frysk/index.htm
 
Praat mar Frysk
Foarum oer Fryslân en de taal
http://pub53.ezboard.com/ffreonenfanfryslanfrm1
 
De Sijtsema's
Mei in gedicht, de muorre en in spultsje
http://home.hccnet.nl/j.sijtsema/
 
(0 to 10) of 10

 

Copyright © 2007 - 2020 Bizzfind. All Rights Reserved.