Armenian - World - Directory

(0 to 6) of 6
Երեւանի Ô¹Õ«Õ¾ 145 ԴպրոÖ?
Õ?նօրինութիւն, ձեռքբերումներ, Õ´Õ«Õ»Õ¸Ö?առումներ, համագործակÖ?ութիւն և Ինտերնետ ակումբի Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ տեղեկութիւններ։
http://www.ac2k.am/sch/yerevan_sch145/sxema/sxema2.htm
 
Վիլյամ Õ?արոյանի Ô±Õ¶Õ¾Õ¡Õ¶ Ô¹Õ«Õ¾ 138 ԴպրոÖ?
Վարժարանի պատմութիւնը, շնորհալի աշակերտներու անունները, համակարգչային կեդրոն, իրադարձութիւններ և տօներ։
http://www.ac2k.am/sch/yerevan_sch138
 
Ô¹Õ«Õ¾ 142 Միջնակարգ ԴպրոÖ?
Õ?եղեկություններ կազմակերպուած մրÖ?ոյթներու, պտոյտներու և Õ¤Õ¡Õ½Õ¨Õ¶Õ©Õ¡Ö?քներու մասին։
http://www.ac2k.am/sch/yerevan_sch142/newarm.html
 
Երեւանի Ô±Õ¶Õ¡Õ¶Õ«Õ¡ ՇիրակաÖ?Õ«Õ« Անուան Ճեմարան
Հակիրճ պատմութիւնը, սաներու թուակազմը, շրջանաւարտներու Õ´Õ¡Õ½Õ«Õ¶ համառօտ տեղեկատուութիւն, մրÖ?ոյթներու արդիւնքն
http://www.iatp.am/resource/educat/shirakac/
 
Կույր և Թույլ Õ?Õ¥Õ½Õ¶Õ¸Õ² Երեխաների Միջնակարգ Գիշերօթիկ Ô´ÕºÖ
Վարժարանի և տնօրինութեան մասին տեղեկութիւն ու բարերարներու անուններ։
http://www.ac2k.am/sch/yerevan_blind/
 
Երեվանի Ô¹Õ«Õ¾ 2 Հանրակրթական Գիշերօթիկ ԴպրոÖ?
Պատմութիւն, նորութիւններ, համակարգչային կեդրոնի մասին տեղեկութիւններ։
http://www.ac2k.am/sch/yerevan_sch2/
 
(0 to 6) of 6

 

Copyright © 2007 - 2020 Bizzfind. All Rights Reserved.